بنر استاندارد در React Native

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

درخواست تبلیغ

ابتدا ماژول تپسل و کامپوننت BannerAd را به کد خود اضافه کنید:

import Tapsell, { BannerAd } from 'react-native-tapsell'

جهت نمایش بنر استاندارد، باید محلی برای نمایش آن در صفحه در نظر بگیرید. بنر استاندارد، دارای سایزهای استانداردی است که در SDK تپسل مشخص شده‌اند. جهت نمایش بنر، از component زیر استفاده کنید:

<BannerAd
  zoneId={STANDARD_BANNER_ZONE_ID}
  bannerType={Tapsell.BANNER_300x250}
  />

مقدار zoneId کلیدی ست که بعد از ساخت اپلیکیشن در پنل و ثبت یک zone از نوع بنری استاندارد دریافت میکنید. با تغییر فیلد zoneId تبلیغ بارگزاری می‌شود.

ورودی BannerType اندازه‌های مختلف را بیان میکند و شامل مقادیر زیر می‌باشد:

BannerType.BANNER_320x50320x50
BannerType.BANNER_320x100320x100
BannerType.BANNER_250x250250x250
BannerType.BANNER_300x250300x250