راه اندازی تپسل در یونیتی (Android)

دریافت SDK تپسل

ابتدا فایل unitypackage مربوط به SDK تپسل را از آدرس زیر دانلود کرده و مطابق روش گفته شده در مراحل بعد در پروژه خود import نمایید. دریافت فایل

تنظیمات اولیه Sdk

برای اضافه کردن کتابخانه‌های مورد نیاز ۲ روش وجود دارد از هرکدام که مایل هستید استفاده کنید.

استفاده از Gradle

هنگام import یونیتی‌پکیج تپسل تیک قسمت playServicesResolver و TapsellPlusDependencies.xml را بردارید.

خط زیر را در بخش dependencies فایل mainTemplate.gradle در مسیر Assets/Plugins/Android اضافه کنید. توجه داشته باشید که ۲ قسمت dependencies وجود دارد، این تغییرات باید در قسمت دوم انجام شود.

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  ...
  implementation 'ir.tapsell.sdk:tapsell-sdk-unity:4.3.8'
  ...
**DEPS**}

در نسخه‌های قدیمی یونیتی ممکن هست implementation شناخته نشود در این صورت از compile استفاده کنید.

هر یک از خطوط زیر که در بخش allprojects -> repositories فایل mainTemplate.gradle وجود ندارد اضافه کنید.

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()

    maven {
      url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven'
    }
  }
}

استفاده از Resolver

هنگام import کردن unityPackage تپسل تیک تمامی قسمت‌ها را بزارید. در صورتی که تنظیمات Resolver بر روی حالت auto-resolution میباشد، لایبراری‌های تپسل به صورت خودکار اضافه میشود. در غیر اینصورت به صورت دستی Resolve را انجام دهید. فعال یا غیر فعال کردن auto-resolution از مسیر زیر انجام میشود.

Assets > Play Services Resolver > Android Resolver > Settings

برای Resolve دستی نیز از این مسیر اقدام نمایید.

Assets > Play Services Resolver > Android Resolver > Resolve
Assets > Play Services Resolver > Android Resolver > Force Resolve

مقداردهی اولیه

ابتدا برای دسترسی به کدهای تپسل از تکه کد زیر استفاده کنید.

using TapsellSDK;

سپس تابع زیر را در یکی از اسکریپت‌های برنامه‌ی خود که در ابتدای برنامه اجرا می‌شود فراخوانی کنید.

Tapsell.Initialize(TAPSELL_KEY);

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

اکنون میتوانید با توجه به نیاز خود و توضیحات به هر نوع تبلیغ، تبلیغ مورد نظر را نمایش دهید.