راه اندازی تپسل در ReactNative (Android)

دریافت SDK تپسل

به محل پروژه react native خود بروید و در commad-line دستورهای زیر را به ترتیب وارد کنید :

npm install react-native-tapsell --save

شروع کار با SDK تپسل

ابتدا ماژول تپسل را به کد خود اضافه کنید:

import Tapsell from 'react-native-tapsell'

سپس تابع زیر را در یکی از اسکریپت های برنامه ی خود که در ابتدای برنامه اجرا می شود فراخوانی کنید.

Tapsell.initialize(TAPSELL_KEY);

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

اکنون میتوانید با توجه به نیاز خود و توضیحات به هر نوع تبلیغ، تبلیغ مورد نظر را نمایش دهید.