پرداخت درآمد ناشرین

جهت پرداخت درآمد‌های ناشران، باید اطلاعات حساب کاربری اعم از: کد ملی، کد پستی و آدرس و … تکمیل و دقیق باشد.
در ۲۰ام هر ماه فاکتورهای ماهانه در پنل (قسمت مدیریت مالی/ فاکتورهای ماهانه) صادر می‌شود.

  • نام صاحب حساب با اطلاعات حساب بانکی ثبت شده باید یکسان باشد.
  • آدرس پستی را دقیق بنویسید.

برای درآمدهای کمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه فاکتور صادر نمی‌شود، درآمد آن ماه با درآمد ماه‌های بعد تجمیع می‌شود و در ماهی که به ۵۰ هزار تومان برسید فاکتور صادر می‌شود، در صورتی که تا پایان سال درآمد به ۵۰ هزار تومان نرسیده باشد،‌ در پایان سال پرداخت می‌شود.

فاکتور ماهانه کمتر از سیصد هزار تومانفاکتور ماهانه بیشتر از سیصد هزار تومان
در صورتی که اطلاعات حساب کاربری‌ تکمیل و درست باشد ۲۸ام هر ماه درآمد به شماره شبای ثبت شده در پنل واریز می‌شود و نیازی به ارسال فاکتور ماهانه نیست.شما می‌بایست فاکتور را در دو نسخه پرینت کرده و در قسمت فروشنده امضا و اثر انگشت بزنید و هر دو نسخه را برای تپسل ارسال کنید فاکتورها بعد از تایید تپسل تا پایان ماه پرداخت خواهند شد.
  • مهلت ارسال فاکتور از ۲۰ام تا ۲۶ام هر ماه است، در صورتی که فاکتوری بعد از ۲۶ام به تپسل برسد، پرداخت نخواهد شد. این مبلغ با فاکتور ماه بعد تجمیع شده و در ماه بعد پرداخت خواهد شد که برای این منظور نیاز است فاکتور جدید طبق روال برای تپسل ارسال شود.
  • در صورتی که زمان‌های ذکر شده تعطیل رسمی باشند، اولین روز کاری پس از تعطیلی ملاک کار قرار می‌گیرد.
  • امضا و اثر انگشت باید متعلق به فردی باشد که فاکتور به نام ایشان صادر شده است.
  • اصل فاکتور را برای تپسل ارسال کنید. از ارسال نسخه کپی، اسکن، فایل تصویری و … خودداری کنید.

اشخاص حقوقی

شرکت ها می‌بایست فاکتور رسمی صادر و برای تپسل ارسال کنند. بدین منظور کافی است مبلغ فاکتور ماهانه را از پنل تپسل مشاهده و در قالب فاکتورهای رسمی خود وارد کنید.

سوالات متداول

سوالات پر تکرار درباره درآمد ناشرین را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.