پرداخت درآمد ناشرین

جهت پرداخت درآمد‌های ناشران، باید اطلاعات حساب کاربری اعم از: کد ملی، کد پستی و آدرس و … تکمیل و دقیق باشد.

در ۲۰ام هر ماه فاکتورهای ماهانه در پنل کاربر قسمت (مدیریت مالی/ فاکتورها) صادر می‌شود.

• نام صاحب حساب با اطلاعات حساب بانکی ثبت شده باید یکسان باشد.

• آدرس پستی را دقیق بنویسید.

برای درآمدهای کمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه فاکتور صادر نمی‌شود، درآمد آن ماه با درآمد ماه‌های بعد تجمیع می‌شود و در ماهی که به ۵۰ هزار تومان برسد فاکتور صادر می‌شود، در صورتی که تا پایان آن سال درآمد به ۵۰ هزار تومان نرسیده باشد،‌ در پایان همان سال پرداخت می‌شود.

فاکتورهای بالای سیصد هزار تومان را در دو نسخه پرینت گرفته همراه با امضا و اثر انگشت در قسمت فروشنده به آدرسی که در قسمت “مشخصات خریدار” فاکتور ذکر شده ارسال نمایید.

• مهلت ارسال فاکتور از ۲۰ام تا ۲۶ام هر ماه است، در صورتی که فاکتوری بعد از ۲۶ام به تپسل برسد، پرداخت نخواهد شد. این مبلغ با فاکتور ماه بعد تجمیع شده و در ماه بعد پرداخت خواهد شد که برای این منظور نیاز است فاکتور جدید طبق روال برای تپسل ارسال شود.

• در صورتی که زمان‌های ذکر شده تعطیل رسمی باشند، اولین روز کاری پس از تعطیلی ملاک کار قرار می‌گیرد.

• امضا و اثر انگشت باید متعلق به فردی باشد که فاکتور به نام ایشان صادر شده است.

• اصل فاکتور را برای تپسل ارسال کنید. از ارسال نسخه کپی، اسکن، فایل تصویری و … خودداری کنید.

اشخاص حقوقی:

شرکت ها می‌بایست فاکتور رسمی صادر و برای تپسل ارسال کنند. بدین منظور کافی است مبلغ فاکتور ماهانه را از پنل تپسل مشاهده و در قالب فاکتورهای رسمی خود وارد کنید. فاکتور شرکت های حقوقی تا تاریخ 30 ام ماه بعد پرداخت خواهد شد.

در صورتی که اطلاعات حساب کاربری‌ تکمیل و درست باشد ۲۸ام تا ٣٠ام هر ماه درآمد به شماره شبای ثبت شده در پنل واریز می‌شود و نیازی به ارسال فاکتور ماهانه نیست.در صورتی که اطلاعات حساب کاربری‌ تکمیل و فاکتور به دست تپسل رسیده و مورد تایید باشد ۲۸ام تا ٣٠ام هر ماه درآمد به شماره شبای ثبت شده در پنل واریز می‌شود.در صورتی که اطلاعات حساب کاربری تکمیل و فاکتور به دست تپسل رسیده و مورد تایید باشد مبلغ فاکتور تا ۱۵ام ماه بعد به شماره شبای ثبت شده در پنل واریز می‌شود.شرکت‌ها می‌بایست فاکتور رسمی صادر و برای تپسل ارسال کنند. بدین منظور کافی است مبلغ فاکتور ماهانه را از پنل تپسل مشاهده و در قالب فاکتورهای رسمی خود وارد کنید. فاکتور شرکت‌های حقوقی تا تاریخ ۳۰ام ماه بعد پرداخت خواهد شد.

سوالات متداول

سوالات پر تکرار درباره درآمد ناشرین را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.