راه اندازی تپسل در ReactNative (iOS)

دریافت SDK تپسل

فایل zip حاوی فریمورک تپسل را از آدرس زیر دانلود کنید. دریافت فایل

فایل فشرده شده حاوی دو فریمورک است. فریمورک Universal هم بر روی شبیه‌ساز (Simulator) قابل اجرا است و هم بر روی دستگاه واقعی. فریمورک Release فقط بر روی دستگاه واقعی قابل استفاده است. پس از تست کردن برنامه با فریمورک Universal ، برای ریلیز کردن برنامه خود باید از فریمورک Release استفاده کنید.

دقت کنید که از هر نسخه‌ای که استفاده می‌کنید ، نام فایل فریمورک را به TapsellSDKv3.framework تغییر دهید.

افزودن Framework تپسل به پروژه Xcode

فایل فریمورک تپسل را در پوشه پروژه خود کپی کنید و آن را به همه Target های مورد نظر اضافه کنید. در قسمت تنظیمات پروژه بخش General فریمورک را در بخش های Embedded Binaries و Linked Frameworks and Libraries اضافه نمایید.

غیرفعال کردن App Transport Seurity(ATS)

با انتشار iOS 9 اپل سیستم ATS را معرفی نمود که طبق آن لازمست اپلیکیشن‌ها از SSL با مشخصات خاصی برای ارتباطات شبکه استفاده کنند. در حال حاضر، لازمست که برای استفاده از تبلیغات تپسل ATS در اپلیکیشن غیرفعال شود. جهت جلوگیری از مداخله ATS در پخش تبلیغات، قسمت زیر را به plist پروژه خود اضافه کنید.

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
  <true/>
</dict>

اضافه کردن URL Schemes

با انتشار نسخه iOS 9، شرکت اپل ارتباطات بین اپلیکیشن‌ها (canOpenUrl) را محدود کرده است و هر اپلیکیشن باید مشخص کند چه اپلیکیشن‌های دیگری را باز خواهد نمود. تپسل از تابع canOpenUrl برای تصمیم‌گیری در مورد انجام عمل نهایی در بنرهای تبلیغات استفاده می‌کند. برای فعالسازی deep-linking بین SDK تپسل و سرویس‌های مختلف، بخش زیر را به plist پروژه خود اضافه کنید.

<key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
<array>
  <string>mailto</string>
  <string>itms-apps</string>
  <string>sms</string>
  <string>tel</string>
</array>