به بخش مستندات تپسل خوش آمدید

صاحب رسانه

از تپسل کسب درآمد می کنم و نمایش دهنده‌ی تبلیغات تپسل در اپلیکیشن‌های خود هستم.

تبلیغ دهنده

می‌خواهم برای کسب و کار خود در پلتفرم تپسل کمپین تبلیغاتی تعریف کنم.