پیاده سازی تبلیغات Playable

بارگذاری کردن اسکریپت playable

ابتدا لازم است در پروژه خود یک فایل index.html مطابق ساختار زیر بسازید. سپس اسکریپت tapsell-playable.js را از این لینک دانلود کرده و به پروژه خود اضافه کرده و مطابق زیر، مسیر آن را در تگ script وارد کنید تا دسترسی به توابع تپسل به صورت بهینه برای شما وجود داشته باشد.

<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
<head>
 <script src='YOUR_DIR/tapsell-playable.js'></script>
</head>

<body>
<script>
 // TAPSELL integration
 (function() {
  window.TAPSELL = {
   start: () => {
    // Start your playable ad
   },
   pause: () => {
    // Pause your playable ad
   },
   resume: () => {
    // Resume your playable ad
   }
  };
 })();
</script>
</body>
</html>

با توجه به کد بالا، توابع start، pause و resume جزو توابعی هستند که از سمت کتابخانه اندرویدی تپسل فراخوانی می‌شوند و شما میتوانید با توجه به هر کدام، پیاده سازی های مربوط به محتوای خود را در آن‌ها انجام دهید.

 • start: این تابع زمانی فراخوانی می‌شود که محتوای تبلیغ مدنظر شما آماده نمایش باشد. بنابراین در این تابع لازم است نمایش محتوای خود را آغاز کنید
 • pause: این تابع زمانی فراخوانی می‌شود که محتوای تبلیغ مدنظر شما متوقف شده باشد. در این تابع لازم است محتوای صوتی در حال پخش غیر فعال شوند.
 • resume: این تابع زمانی فراخوانی می‌شود که محتوای تبلیغ مدنظر شما از سر گرفته می‌شود.

عدم پیاده‌سازی هر کدام از توابع بالا می‌تواند باعث عدم نمایش تبلیغ مورد نظر یا اختلال در آن شود.

نمایش تبلیغ

برای این کار لازم است تابع زیر را فراخوانی کنید

window.PLAYABLE.isReady()

با فراخوانی این تابع، کتابخانه اندرویدی تپسل تابع start که در بالا پیاده‌سازی کرده‌اید را فراخوانی کرده و تبلیغ شما نمایش داده می‌شود. بنابراین عدم فراخوانی این تابع باعث عدم نمایش تبلیغ مورد نظر می‌شود.

کلیک

برای کلیک لازم است تابع زیر را فراخوانی کنید.

window.PLAYABLE.click();

بستن تبلیغ

زمانی که کاربر بر روی دکمه بستن بنر کلیک می‌کند لازم است این تابع فراخوانی شود.

window.PLAYABLE.close()

ارسال فایل نهایی

پس از پیاده‌سازی موارد بالا، لازم است پروژه خود را در قالب یک فایل zip برای ما ارسال کنید