راه اندازی تپسل پلاس در اندروید

در صورت وجود مشکل یا ابهام به لیست خطاهای فنی رایج مراجعه کنید یا صفحه‌ی Github Issues را بررسی نمایید.

ابتدا کتابخانه‌ی TapsellPlus را مطابق روش زیر به پروژه‌ی خود اضافه کنید. سپس هر شبکه‌ی تبلیغاتی که مایل هستید و تپسل پلاس پشتیبانی می‌کند را مطابق توضیحات بخش شبکه‌های تبلیغاتی به پروژه‌ی خود اضافه نمایید. در انتها با اطلاعات موجود در بخش تست، مطمئن شوید که شبکه‌ی مورد نظر به درستی کار می‌کند.

تنظیمات Gradle

ریپازیتوری تپسل را به فایل build.gradle اصلی پروژه اضافه کنید.

allprojects { 
  repositories {
    ....
    mavenCentral()

    // for v1.2.3-rc4 and before
    //maven { 
    //  url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven' 
    //}
    ....
  } 
}

خط زیر را به فایل build.gradle ماژول برنامه در قسمت dependencies اضافه کنید.

dependencies {
  // ...
  
  implementation("ir.tapsell.plus:tapsell-plus-sdk-android:2.2.4")
}

همچنین اگر در قسمت android این قسمت وجود ندارد اضافه‌اش کنید.

compileOptions {
 sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

با کمک پراکسی gradle را sync کنید تا تپسل به پروژه اضافه شود.

مقداردهی اولیه

در اکتیویتی اولیه برنامه باید تپسل پلاس را راه‌اندازی کنید.

import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ...
    TapsellPlus.initialize(this, BuildConfig.TAPSELL_KEY,
				new TapsellPlusInitListener() {
      @Override
      public void onInitializeSuccess(AdNetworks adNetworks) {
        Log.d("onInitializeSuccess", adNetworks.name());
      }

      @Override
      public void onInitializeFailed(AdNetworks adNetworks,
						AdNetworkError adNetworkError) {
        Log.e("onInitializeFailed", "ad network: " + adNetworks.name() + ", error: " +	adNetworkError.getErrorMessage());
      }
    });
    ...
  }
}

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

برای مشاهده‌ی جزئی‌تر لاگ‌ها در لایبرری از کد

TapsellPlus.setDebugMode(Log.DEBUG)

استفاده کنید. هنگام درخواست یا نمایش هرگونه خطایی با جزئیات دقیق‌تر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات proguard

تنظیمات مربوط به proguard در این فایل قرار دارد.

تنظیمات مربوط به GDPR

از آن‌جا که کتابخانه‌ی تپسل پلاس قوانین GDPR را در خصوص نمایش تبلیغات شخصی‌سازی شده رعایت می‌کند، به طور پیش فرض اگر کاربر با IP یکی از کشورهای مشمول این قانون از اپلیکیشن شما استفاده کند، دیالوگی در این خصوص به کاربر نمایش می‌دهد. اگر تمایل دارید تا به جای تصمیم کاربر، خودتان دسترسی لازم را تعیین کنید می‌توانید از تکه کد زیر استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این تکه کد می‌بایستی پس از Initialize شدن تپسل پلاس و پیش از درخواست تبلیغ صدا زده شود تا نتیجه‌ی آن در درخواست شما اعمال شده باشد. مقدار true‌ به این معنی است که شما حق استفاده از اطلاعات جهت نمایش تبلیغ شخصی‌سازی شده را به شبکه‌های تبلیغاتی داده‌اید.

TapsellPlus.setGDPRConsent(this, true);

در صورت نیاز به نمایش مجدد دیالوگ GDPR برای کاربر می‌توانید از کد زیر استفاده نمایید:

TapsellPlus.showGDPRDialog(/* activity */ this)

Family Policy

اگر هر یک از مخاطبان هدف برنامه شما کودکان هستند (بخصوص اگر شما در حال توسعه یک بازی هستید)، محتوای برنامه شما باید مناسب برای این دسته از کاربران باشد. همچنین، امکان جمع‌آوری برخی از اطلاعات شخصی مانند شناسه تبلیغاتی گوگل (Google Advertising ID) مجاز نیست. با این حال، کتابخانه‌های تبلیغاتی شخص ثالت نیاز به این شناسه تبلیغاتی دارند تا تبلیغات شخصی‌سازی را برای کاربران ارائه و ارسال کنند. پس، در کتاباخانه تبلیغاتی تپسل، تمامی کاربران به عنوان افرادی با سن 13 سال یا بالاتر در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، به عنوان یک توسعه‌دهنده برنامه اگر قصد انتشار برنامه خود در GooglePlay را دارید، باید در پنل آن تایید کنید که برنامه شما برای مخاطبان با سن 13 سال یا بالاتر هدف قرار دارد. در غیر این صورت، برنامه شما بر اساس این سیاست GooglePlay حذف خواهد شد.

دسترسی‌ها

کتابخانه‌ی تپسل‌پلاس به جز اینترنت و WAKE_LOCK دسترسی دیگری از کاربر نمی‌گیرد. امّا به منظور بهبود عملکرد کتابخانه برای نمایش تبلیغات متناسب با هر کاربر می‌توانید دسترسی زیر را به اپلیکیشن خود اضافه نمایید. همچنین می‌بایستی دسترسی در زمان اجرا برای این مورد را نیز از کاربر بگیرید.

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

این دسترسی صرفا برای دریافت Network Type کاربر بوده و استفاده‌ی دیگری از آن نمی‌شود. در صورتی که با اضافه کردن این دسترسی قصد انتشار اپلیکیشن خود در پلی استور را دارید می‌بایستی Privacy Policy خود را تغییر دهید. (می‌توانید از این لینک کمک بگیرید).

در صورتی که از نسخه‌های قبل از ۱.۲.۶ استفاده می‌کنید و قصد گرفتن این دسترسی را ندارید می‌توانید با افزودن تکه کد زیر به فایل AndroidManifest.xml آن را حذف نمایید (در نسخه‌های ۱.۲.۶ به بعد این دسترسی به طور پیش‌فرض وجود ندارد و نیازی به حذف کردن آن نیست).

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"
	tools:node="remove" />

تنظیمات Network Security Configuration

در صورتی که اپلیکیشن شما درخواست‌های http ارسال می‌کند، در مسیر res/xml پروژه‌ی خود یک فایل به نامnetwork_security_config.xml بسازید.

 • اگر تمام ارتباطات اپلیکیشن شما از طریق پروتوکل http برقرار می‌شود، خطوط زیر را به فایل network_security_config.xml اضافه کنید:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
 <base-config cleartextTrafficPermitted="true"/>
 </base-config>
</network-security-config>
 • اگر اپلیکیشن شما به تعداد محدودی از domainها بسته‌های http ارسال می‌کند، خطوط زیر را به فایل network_security_config.xml اضافه کنید:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
 <domain-config cleartextTrafficPermitted="true"/>
  <domain includeSubdomains="true"><!—your subdomain--></domain>
 </domain-config>
</network-security-config>

در آخر به تگ application در فایل AndroidManifest.xml اپلیکیشن خود، attribute android:networkSecurityConfig را مطابق خطوط زیر اضافه کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest>
  <application 
    android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config">
  </application>
</manifest>

و در صورت وجود attribute زیر در تگ application در AndroidManifest.xml آن را حذف کنید:

<application
     android:usesCleartextTraffic="true">