پیاده سازی تبلیغات بنر استاندارد

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) بنر استاندارد بسازید و zoneId را زمان درخواست تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

مطابق کد زیر می‌توانید با استفاد از متد TapsellPlus.requestStandardBannerAd درخواست تبلیغ بدهید.

TapsellPlus.requestStandardBannerAd(
        CONTEXT, ZONE_ID_STANDARD_BANNER,
        TapsellPlusBannerType.BANNER_320x50,
        new AdRequestCallback() {
          @Override
          public void response(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
            super.response(tapsellPlusAdModel);
            
            //Ad is ready to show
            //Put the ad's responseId to your responseId variable
            standardBannerResponseId = tapsellPlusAdModel.getResponseId();
          }

          @Override
          public void error(@NonNull String message) {
          }
        });

اگر تمایل دارید در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

نمایش تبلیغ

در صفحه‌ای که می‌خواهید تبلیغ نمایش داده شود یک ViewGroup اضافه کنید.

<RelativeLayout
  android:id="@+id/standardBanner"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:gravity="center" />

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و می‌توانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

TapsellPlus.showStandardBannerAd(CONTEXT, standardBannerResponseId,
        findViewById(R.id.standardBanner),
        new AdShowListener() {
          @Override
          public void onOpened(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
            super.onOpened(tapsellPlusAdModel);
          }

          @Override
          public void onError(TapsellPlusErrorModel tapsellPlusErrorModel) {
            super.onError(tapsellPlusErrorModel);
          }
        });

حذف تبلیغ

در پایان چرخه‌ی حیات اکتیویتی یا هر زمان که قصد داشتید تبلیغ بسته شود، می‌بایستی متد زیر را صدا بزنید:

private void destroyAd() {
  TapsellPlus.destroyStandardBanner(this, standardBannerResponseId, findViewById(R.id.standardBanner));
}

// For example in Activity's onDestory method
@Override
protected void onDestroy() {
  destroyAd();
  super.onDestroy();
}

سایز بنرها

تمامی سایزهای قابل پشتیبانی در تپسل پلاس در کلاس TapsellPlusBannerType قرار دارند.

نوع بنراندازهشبکه‌های پشتیبانی شده
BANNER_320x50320x50تپسل، AdMob، AppLovin، UnityAds
BANNER_320x100320x100تپسل، AdMob
BANNER_250x250250x250تپسل
BANNER_300x250300x250تپسل، AdMob، AppLoving
BANNER_468x60468x60AdMob، UnityAds
BANNER_728x90728x90AdMob، AppLovin، UnityAds