پیاده سازی تبلیغات VAST

تبلیغات خطی

به تبلیغات ویدیویی که ابتدا، میان و یا حتی آخر یک کلیپ فیلم ظاهر می‌شوند تبلیغات خطی گفته می‌شود.

تبلیغات Pre-Roll

به تبلیغات ویدیویی که ابتدای پخش یک فیلم ظاهر می‌شود، تبلیغات Pre-Roll گفته می‌شود. در حال حاضر SDK تپسل پلاس از تبلیغات Pre-Roll پشتیبانی می‌کند که برای استفاده از آن می‌توانید مطابق مستندات زیر عمل نمایید:

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) از نوع VAST (پیش نمایشی/preroll) بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست و نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغات VAST لازم است از کتابخانه IMA گوگل استفاده کنید.
مستندات کتابخانه IMA را می‌توانید از این لینک ببینید.
در صورتی که قصد استفاده از یک Video Player به جز ExoPlayer دارید هم می‌توانید از این لینک کمک بگیرید.

در IMA برای نمایش تبلیغ به ad tag URL نیاز دارید. برای این منظور می‌توانید از روش زیر استفاده کنید.

TapsellPlus.getVastTag(ZONE_ID)

بقیه مراحل پیاده سازی را مطابق مستندات IMA یا پروژه‌ی نمونه‌ی تپسل پلاس پیش بروید.

تبلیغات همراه (Companion Ads)

تبلیغاتی بنری هستند که در کنار تبلیغ ویدیویی نمایش داده می‌شوند. برای پیاده‌سازی این نوع تبلیغات می‌توانید از لینک مستندات آن در کتابخانه‌ی IMA گوگل استفاده نمایید. تپسل نیز این نوع تبلیغات را پشتیبانی می‌کند و می‌توانید مطابق مستندات گوگل و نیز پروژه‌ی نمونه تپسل پلاس آن را به پروژه‌ی خود اضافه نمایید.

درخواست تبلیغ از کتابخانه تپسل

TapsellPrerollAd tapsellPrerollAd = TapsellPlus.requestVastAd(
    activity,
    playerView,     // `VideoPlayer` || `StyledPlayerView` (ExoPlayer)
    VIDEO_URL,     // Your video url
    adContainer,    // ViewGroup for ad content
    companionContainer, // ViewGroup for comapnion ad (Optional)
    new VastRequestListener() {
      @Override
      public void onAdsLoaderCreated(ImaAdsLoader adsLoader) {
       // AdsLoader is created, you can use it to load ads in your player
      }

      @Override
      public void onAdEvent(AdEvent adEvent) {
       // AdEvent is received, you can use it to handle ad events
      }

      @Override
      public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
       // AdErrorEvent is received, you can use it to handle ad errors
      }
    });

پروژه‌ی نمونه

برای راهنمایی بیش‌تر می‌توانید از پروژه‌‌ی نمونه‌ی ما بر روی Github استفاده نمایید.