راه اندازی تپسل پلاس در B4A

در صورت وجود مشکل یا ابهام به لیست سوالات مراجعه کنید و در صورت نیاز به پرسش سوال جدید از این لینک استفاده کنید.

دریافت پکیج تپسل پلاس

پکیج نسخه‌ی نهایی تپسل پلاس را از این لینک دریافت کنید.

version

برای مشاهده‌ی تمام نسخه‌های منتشر شده به صفحه‌ی دانلودها مراجعه کنید

اضافه‌کردن به B4A

 • نسخه‌ی پیشنهادی B4A نسخه‌ی ۱۱.۰ می‌باشد
 • از ریسورس‌های پیشنهادی خود B4X برای پروژه‌ی خود استفاده کنید. (لینک)

فایل دانلودی یک zip است که ابتدا آن‌را اکسترکت خواهید کرد.

محتوای فایل زیپ:

 • TapsellPlusB4A.jar
 • TapsellPlusB4A.xml
 • libs/

دو فایل TapsellPlusB4A را در پوشه‌ی Libraries برنامه‌ی B4A قرار دهید

سپس پروژه‌ی خود را باز کرده و فولدر libs را بعنوان پوشه‌ی Additional libraries به B4A معرفی کنید.

اضافه‌کردن کتابخانه به پروژه

پس از اضافه‌شدن فایل‌ها به بخش Libraries مراجعه کرده و کتابخانه‌ی TapsellPlusB4A را فعال کنید.

در صورتی که هنگام فعال کردن کتابخانه پیام خطایی چاپ شد آنرا در لیست خطاهای احتمالی جست جو کنید

همچنین کتابخانه‌ی OKHttp را نیز فعال کنید.

در صورتی که این کتابخانه در B4A شما موجود نیست این خطوط را را فایل پروژه‌ی خود لحاظ کنید:

#Region Project Attributes 
	 ' ...
  #AdditionalJar: okio-1.15.0.jar
  #AdditionalJar: okhttp-3.12.13
#End Region

در صورتی که OKHttp توسط لایبرری دیگری اضافه شده و خطای Already added چاپ شد، این دو خط را حذف کنید. زیرا این لایبرری‌ها توسط پکیج دیگری اضافه شده‌اند.

فعالسازی تپسل پلاس

تا به این بخش این موارد بایستی انجام شده باشد:

 • پکیج به درستی دانلود و قرارداده شده است
 • هنگام فعال‌کردن لایبرری خطایی رخ نمی‌دهد
 • بیلد‌کردن پروژه به خطا منجر نمی‌شود

همچنین:

پس از این موارد، حال هنگام فعالسازی تپسل پلاس در کد پروژه است:

اضافه‌کردن مانیفست

ابتدا به Manifest Editor رفته و کد زیر را اضافه کنید:

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.Complete)

مانیفست TapsellPlusB4A.Complete دارای محتوای مورد نیاز برای همه‌ی ادنتورکهاست (شبکه‌های تبلیغاتی همانند ادموب و تپسل)
در صورتی که میخواهید فقط ادنتورک تپسل را استفاده کنید میتوانید در عوض از TapsellPlusB4A.Essential استفاده کنید.

در صورت استفاده از Essential برای اضافه‌کردن هر ادنتورک بایستی مانیفست آنرا نیز اضافه کنید

در بخش شبکه‌های تبلیغاتی حول این مورد بیشتر مطالعه کنید

فعالسازی MultiDex

سپس در فایل پروژه خط زیر را در Region project attributes قرار دهید:

#MultiDex: true

پیاده سازی شده‌ی این مورد در سمپل پروژه از این لینک قابل دسترسی ست.

اضافه‌کردن کد Initialization

در بخش Sub Globals این کد را اضافه کنید:

Sub Globals
	Dim tapsellPlus As TapsellPlus
	Dim tapsellPlusAppId As String="کلید تپسل پلاس"
 ' ...

End Sub

و بجای کلید تپسل پلاس کلید خود را قرار دهید

سپس در Sub Activity_Create نیز این کد را قرار دهید:

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 ' ...

 tapsellPlus.Initialize(tapsellPlusAppId)
End Sub

در صورت موفقیت آمیز بودن این پروسه بعد از چند ثانیه کالبک TapsellPlus_OnSuccess صدا زده می‌شود.

(اختیاری) تنظیمات اضافه کالبک‌ها

از این لینک به پیاده سازی نمونه در گیتهاب مراجعه کنید

هنگام درخواست تبلیغ رخدادهای مختلف به شما گزارش داده می‌شود (مانند تکمیل، بسته شدن یا خطا).
برای دریافت این اطلاعات بایستی کالبک‌های زیر را در برنامه اضافه کنید:


Sub TapsellPlus_OnSuccess
	Log("TapsellPlus is initialized successfully")
End Sub

Sub TapsellPlus_OnResponse(responseId As String)
	' Save the responseId - This is needed if you call request, THEN show (not requetsAndShow)
	Log("Requesting ad successfull. ResponseId (that must be saved) is: " & responseId)
End Sub

Sub TapsellPlus_OnClosed(responseId As String)
	Log("An Ad was close. It's responseId is: " & responseId)
End Sub

Sub TapsellPlus_OnOpened(responseId As String)
	Log("An Ad was opened. ResponseId of ad: " & responseId)
End Sub

Sub TapsellPlus_OnRewarded(responseId As String)
	Log("Rewarded ad has seen compoletely. You can reward the user: " & responseId) 
 ' WARNING: Currently has issues and will not be called
End Sub

Sub TapsellPlus_OnError(error As String)
	Log("An Error occurred when either initializing, requesting or showing ad Ad. Error is: " & error)
End Sub

پس از اضافه کردن کدها برنامه را اجرا کنید. بایستی این اجرا بدون هیچ خطایی باشد و برنامه اجرا شود.
در صورت رخداد هر نوع خطایی به لیست خطاها مراجعه کنید.
در صورتی که خطای خود را پیدا نکردید مورد جدید را مطرح کنید.

موارد مهم

تنظیمات GDPR

از آن‌جا که کتابخانه‌ی تپسل پلاس قوانین GDPR را در خصوص نمایش تبلیغات شخصی‌سازی شده رعایت می‌کند، به طور پیش فرض اگر کاربر با IP یکی از کشورهای مشمول این قانون از اپلیکیشن شما استفاده کند، دیالوگی در این خصوص به کاربر نمایش می‌دهد. اگر تمایل دارید تا به جای تصمیم کاربر، خودتان دسترسی لازم را تعیین کنید می‌توانید از تکه کد زیر استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این تکه کد می‌بایستی پس از Initialize شدن تپسل پلاس و پیش از درخواست تبلیغ صدا زده شود تا نتیجه‌ی آن در درخواست شما اعمال شده باشد. مقدار true‌ به این معنی است که شما حق استفاده از اطلاعات جهت نمایش تبلیغ شخصی‌سازی شده را به شبکه‌های تبلیغاتی داده‌اید.

tapsellPlus.SetGDPRConsent(True)

دسترسی‌های اضافی

کتابخانه‌ی تپسل‌پلاس به جز اینترنت و WAKE_LOCK دسترسی دیگری از کاربر نمی‌گیرد. امّا به منظور بهبود عملکرد کتابخانه برای نمایش تبلیغات متناسب با هر کاربر می‌توانید دسترسی زیر را به اپلیکیشن خود اضافه نمایید. همچنین می‌بایستی دسترسی در زمان اجرا برای این مورد را نیز از کاربر بگیرید.

این دسترسی را به Manifest editor اضافه کنید:

AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)

برای درخواست تبلیغ به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید و تبلیغ مورد نظر را مطابق مستندات بسازید