راه اندازی تپسل پلاس در فلاتر (اندروید)

در صورت وجود مشکل یا ابهام به لیست خطاهای فنی رایج مراجعه کنید یا صفحه‌ی Github Issues را بررسی نمایید.

اضافه کردن کتابخانه به پروژه

در بخش dependencies فایل pubspec.yaml پروژه خط زیر را اضافه کنید تا پکیج تپسل اضافه شود:

dependencies:
  tapsell_plus: ^2.2.3

برای نصب بسته ها از خط فرمان، دستور زیر را اجرا کنید:

flutter pub get

اکنون کتابخانه TapsellPlus در کد dart قابل دسترس است.

تمام کد‌های لازم با استفاده از کد TapsellPlus.instance.* قابل دسترسی‌ست.

مقداردهی اولیه

در صفحه اولیه برنامه باید کتابخانه تپسل پلاس را مقداردهی کنید.

اضافه‌کردن initialize در هر جایی ممکن است، اما بهتر است در شروع برنامه این کد فراخوانی شود.

import 'package:tapsell_plus/tapsell_plus.dart';

void main() {
  runApp(yourApp());

  final appId = "TAPSELL_KEY";
  TapsellPlus.instance.initialize(appId);
}

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

برای مشاهده‌ی جزئی‌تر لاگ‌ها در لایبرری از کد

TapsellPlus.instance.setDebugMode(LogLevel.Debug);

استفاده کنید. هنگام درخواست یا نمایش هرگونه خطایی با جزئیات دقیق‌تر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات مربوط به GDPR

از آن‌جا که کتابخانه‌ی تپسل پلاس قوانین GDPR را در خصوص نمایش تبلیغات شخصی‌سازی شده رعایت می‌کند، به طور پیش فرض اگر کاربر با IP یکی از کشورهای مشمول این قانون از اپلیکیشن شما استفاده کند، دیالوگی در این خصوص به کاربر نمایش می‌دهد. اگر تمایل دارید تا به جای تصمیم کاربر، خودتان دسترسی لازم را تعیین کنید می‌توانید از تکه کد زیر استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این تکه کد می‌بایستی پس از Initialize شدن تپسل پلاس و پیش از درخواست تبلیغ صدا زده شود تا نتیجه‌ی آن در درخواست شما اعمال شده باشد. مقدار true‌ به این معنی است که شما حق استفاده از اطلاعات جهت نمایش تبلیغ شخصی‌سازی شده را به شبکه‌های تبلیغاتی داده‌اید.

TapsellPlus.instance.setGDPRConsent(true);