بنر استاندارد در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

درخواست تبلیغ

جهت نمایش بنر استاندارد، باید محلی برای نمایش آن در صفحه در نظر بگیرید. بنر استاندارد، دارای سایزهای استانداردی است که در SDK تپسل مشخص شده‌اند. جهت نمایش بنر، از تابع زیر استفاده کنید:

TapsellPlus.showBannerAd (ZONE_ID, BANNER_TYPE, VERTICAL_GRAVITY, HORIZONTAL_GRAVITY,
  (string zoneId) => {
    Debug.Log ("on response " + zoneId);
  },
  (TapsellError error) => {
    Debug.Log ("Error " + error.message);
  });

BANNER_TYPE سایز نمایش بنر هست و میتواند مقادیر زیر باشد:

BANNER_320x50320x50
BANNER_320x100320x100
BANNER_250x250250x250
BANNER_300x250300x250
BANNER_468x60468x60
BANNER_728x90728x90

VERTICAL_GRAVITY و HORIZONTAL_GRAVITY موقعیت قرار گیری بنر در صفحه هست و میتواند مقادیر زیر باشد.

Gravity.TOP - Gravity.BOTTOM - Gravity.LEFT - Gravity.RIGHT - Gravity.CENTER

مخفی کردن و نمایش بنر

به صورت پیش فرض زمانی که تبلیغات بنری دریافت میشود به صفحه اضافه میگردد و Visible می‌شود. اگر بنا به هر دلیلی می‌خواهید بنر را مخفی کنید یا بنر مخفی شده را نمایش دهید از این کد استفاده کنید:

TapsellPlus.showBanner ();
TapsellPlus.hideBanner ();