بنر استاندارد در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر می‌توانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

TapsellPlus.RequestStandardBannerAd(ZoneID, BANNER_TYPE,
      tapsellPlusAdModel => {
        Debug.Log ("on response " + tapsellPlusAdModel.responseId);
        _responseId = tapsellPlusAdModel.responseId;
      },
      error => {
        Debug.Log ("Error " + error.message);
      }
    );

اگر تمایل دارید در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response و دریافت پارامتر responseId تبلیغ آماده نمایش است و می‌توانید مطابق روش زیر آن را نمایش دهید.

TapsellPlus.ShowStandardBannerAd(_responseId, HORIZONTAL_GRAVITY, VERTICAL_GRAVITY,

      tapsellPlusAdModel => {
        Debug.Log ("onOpenAd " + tapsellPlusAdModel.zoneId);
      },
      error => {
        Debug.Log ("onError " + error.errorMessage);
      }
    );

BANNER_TYPE سایز نمایش بنر هست و می‌تواند مقادیر زیر باشد:

نوع بنراندازهشبکه‌های پشتیبانی شده
Banner320X50320x50تپسل، AdMob، AppLovin، UnityAds
Banner320X100320x100تپسل، AdMob
Banner250X250250x250تپسل
Banner300X250300x250تپسل، AdMob، AppLovin
Banner468X60468x60AdMob، UnityAds
Banner728X90728x90AdMob، AppLovin، UnityAds

VERTICAL_GRAVITY و HORIZONTAL_GRAVITY موقعیت قرار گیری بنر در صفحه هست و می‌تواند مقادیر زیر باشد.

Gravity.TOP - Gravity.BOTTOM - Gravity.LEFT - Gravity.RIGHT - Gravity.CENTER

مخفی کردن و نمایش تبلیغ

به صورت پیش فرض زمانی که تبلیغات بنری دریافت می‌شود به صفحه اضافه میگردد و Visible می‌شود. اگر بنا به هر دلیلی می‌خواهید بنر را مخفی کنید یا بنر مخفی شده را نمایش دهید از این کد استفاده کنید:

TapsellPlus.HideStandardBannerAd();
TapsellPlus.TapsellPlus.DisplayStandardBannerAd();

حذف تبلیغ

در پایان چرخه‌ی حیات صفحه یا هر زمان که قصد داشتید تبلیغ بسته شود، می‌بایستی متد زیر را صدا بزنید:

TapsellPlus.DestroyStandardBannerAd(_responseId);