پلتفرم یونیتی تپسل پلاس

 • Version
  v 2.2.5


  تغییرات نسخه‌ها:

  v2.2.4 - 2023/01/07

  • به‌روزرسانی کتابخانه تپسل به 4.8.8
  • افزودن پشتیبانی از Gradle 8 و R8 Full mode. مشاهده در گیتهاب #75.
  • رفع مشکل فراخوانی نشدن کالبک نتیجه درخواست تبلیغ در تبلیغات نیتیو بنری به دلیل وقوع خطا در زمان درخواست چند تبلیغ به صورت همزمان. لاگ خطا: Error Unity ArgumentNullException: Value cannot be null. TapsellPlusSDK.TapsellPlus.CallIfAvailable[T] (System.Collections.Generic.IDictionary'2[TKey,TValue] pool, System.String key, T input)
  • رفع مشکل سرو تبلیغ در تبلیغات نیتیو بنری
  • رفع یک مشکل کرش مربوط به OkHttp در اندروید ۴
  • رفع کرش در زمان استفاده از GDPR با خطای java.lang.SecurityException: Not allowed to access cell info . لینک های مرتبط: Link1, Link2
  • رفع کرش در لاگر در زمان پرینت کردن لاگ خطا
  • رفع مشکلات GDPR در کتابخانه تپسل

  v2.2.1 - 2023/09/02

  • رفع مشکل ارور کامپایل در یونیتی ادیتور نسخه‌ی ۲۰۲۰ به قبل

  v2.2.0 - 2023/06/23

  • رفع مشکل Google Play Policy Error مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اپ‌های نصب شده کاربر. باگ 68
  • اضافه شدن UI جدید برای دیالوگ بازگشت در تبلیغات ویدیویی

   New Dialog UI

  • اضافه کردن پشتیبانی از یونیتی ادیتور نسخه ۲۰۲۰ به قبل
  • به‌روز‌رسانی کتابخانه اندروید تپسل به نسخه 2.2.0
  • به‌رو‌ز‌رسانی Google Mobile Ads به نسخه 8.3.0 و نسخه اندروید 22.1.0
  • رفع تعدادی از Memory Leak های گزارش شده
  • رفع تعدادی از مشکلات مربوط به Proguard

  v2.1.8 - 2022/12/07

  • اضافه کردن کتابخانه جدید یونیتی تپسل پلاس جهت یکپارچه سازی روش های Gradle و Resolver برای پیاده‌سازی پکیج تپسل
  • سازگاری با پکیج GoogleMobileAds-7.3.1 و پکیج GoogleMobileAds-native و تغییرات اضافه شده در GoogleMobileAds-7.0 به بعد
   • برای مشاهده تغییرات در پیاده سازی تبلیغات Native در GoogleMobileAds-7.0 به بعد، به این لینک مراجعه نمایید.
  • رفع مشکل گزارش شده در گیتهاب #9

  v2.1.7 - 2022/04/04

  v2.1.6 - 2022/01/12

  • پشتیبانی از Tapsell 4.7.4
  • رفع مشکل نیتیو بنر AdMob
  • بروزرسانی TargetSDK به 31
  • بهبود خطای درخواست تبلیغ
   برای استفاده از این امکان TapsellPlus.setDebugMode(Log.DEBUG) را بعد از initialize فراخوانی نمایید

  • پشتیبانی از Mintegral 15.6.11
   • برای مشاهده‌ی جزئیات به بخش شبکه‌های تبلیغاتی مراجعه نمایید

   • امکان نمایش دیالوگ GDPR در هر بازه‌ای توسط دولوپر

   • اضافه‌شدن متد TapsellPlus.showGDPRDialog(activity) برای نمایش دیالوگ

  • پشتیبانی از AppLovin 10.3.4
  • پشتیبانی از UnityAds 3.7.5
  • پشتیبانی از AdMob 20.4.0
  • پشتیبانی از AdColony 4.6.5

  v2.1.3 - 2021/07/21

  بروزرسانی ادموب نیاز به تغییراتی در پیاده‌سازی دارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش اضافه‌کردن شبکه‌های تبلیغاتی مراجعه کنید

  • پشتیبانی از chartboost 8.2.1
  • پشتیبانی از AppLovin 10.3.1
  • پشتیبانی از UnityAds 3.7.4

  v2.1.2 - 2021/06/08

  هشدار از این نسخه به بعد، شماره‌ی ورژن پلاگین یونیتی تپسل‌پلاس مطابق با شماره‌ی ورژن SDK اندروید تپسل‌پلاس خواهد بود. بنابراین نسخه‌ی ۲.۱.۲ فعلی از نسخه‌ی ۲.۵ قبلی جدیدتر است.

  • استفاده از نسخه‌ی ۲.۱.۲ تپسل پلاس
  • تغییر نام و پارامترهای ورودی و خروجی در متدهای درخواست و نمایش تبلیغ (مستندات مربوط به هر نوع تبلیغ مطالعه شود)
  • اضافه شدن AdIcon ادموب در تبلیغات همسان
  • پشتیبانی از اندروید ۱۱
  • پشتیبانی از بنر استاندارد و تبلیغ آنی در UnityAds
  • رفع مشکل کلیک روی تبلیغات همسان

  v2.5 - 2020/12/07

  • استفاده از نسخه 1.2.2 SDK تپسل پلاس

  v2.4 - 2020/9/22

  • استفاده از نسخه 1.2.1 SDK تپسل پلاس
  • افزودن قابلیت نمایش تبلیغ همسان AdMob
  • تغییر در نحوه‌ی پیاده‌سازی دریافت کلیک در تبلیغات همسان

  v2.3 - 2020/8/31

  • استفاده از نسخه 1.1.3 SDK تپسل پلاس

  v1.1.1 - 2020/1/21

  • رفع مشکل user-agent
  • استفاده از نسخه 4.4.1 تپسل
  • رفع مشکل error callback
  • اضافه کردن کنترل gdpr

  v1.1.0 - 2020/1/12

  • بهبود کار با تردها
  • استفاده از نسخه 4.4.0 تپسل
  • استفاده از consumer proguard

  v1.0.12 - 2019/12/02

  • ConsentDialog برطرف کردن مشکل
  • برطرف کردن خطاهای گزارش شده