پلتفرم یونیتی تپسل پلاس

 • Version
  v 2.5
 • Release Date


  تغییرات نسخه‌ها:

  v2.5 - 2020/12/07

  • استفاده از نسخه 1.2.2 SDK تپسل پلاس

  v2.4 - 2020/9/22

  • استفاده از نسخه 1.2.1 SDK تپسل پلاس
  • افزودن قابلیت نمایش تبلیغ همسان AdMob
  • تغییر در نحوه‌ی پیاده‌سازی دریافت کلیک در تبلیغات همسان

  v2.3 - 2020/8/31

  • استفاده از نسخه 1.1.3 SDK تپسل پلاس

  v1.1.1 - 2020/1/21

  • رفع مشکل user-agent
  • استفاده از نسخه 4.4.1 تپسل
  • رفع مشکل error callback
  • اضافه کردن کنترل gdpr

  v1.1.0 - 2020/1/12

  • بهبود کار با تردها
  • استفاده از نسخه 4.4.0 تپسل
  • استفاده از consumer proguard

  v1.0.12 - 2019/12/02

  • ConsentDialog برطرف کردن مشکل
  • برطرف کردن خطاهای گزارش شده