پلتفرم اندروید تپسل پلاس

 • Version
  v 2.1.8


  تغییرات نسخه‌ها:

  v2.1.8 - 2022/11/21

  • افزودن پیکربندی قابل تنظیم برای فعال/غیرفعال‌سازی دکمه بازگشت بنر انتهایی در تبلیغات ویدیویی
  • افزودن پیکربندی قابل تنظیم جهت شخصی سازی دیالوگ بازگشت در تبلیغات ویدیویی
  • پشتیبانی از UnityAds نسخه 4.3.0 به بالا و رفع مشکلات در نمایش تبلیغات ویدیویی در UnityAds
  • بروزرسانی TargetSDK به 33

   Flutter

  • افزودن امکان نمایش تبلیغات نیتیو بنری ادموب در پلاگین فلاتر. برای اطلاعات بیشتر به مستندات نیتیو فلاتر مراجه کنید

  v2.1.7 - 2022/03/28

  • بروزرسانی AdMob به 20.6.0 و رفع #41
  • Minor bug fixes
  • رفع مشکل SSLException در اندرویدهای ۴.۴ و ماقبل

  v2.1.6 - 2022/01/11

  • پشتیبانی از Tapsell 4.7.4
  • رفع مشکل نیتیو بنر AdMob
  • بروزرسانی TargetSDK به 31
  • بهبود خطای درخواست تبلیغ
   برای استفاده از این امکان TapsellPlus.setDebugMode(Log.DEBUG) را بعد از initialize فراخوانی نمایید

  v2.1.5 - 2021/11/06

  • پشتیبانی از Tapsell 4.7.3
  • پشتیبانی از Mintegral 15.6.11

  v2.1.4 - 2021/11/06

  • امکان نمایش دیالوگ GDPR در هر بازه‌ای توسط دولوپر
   • اضافه‌شدن متد TapsellPlus.showGDPRDialog(activity) برای نمایش دیالوگ
  • پشتیبانی از AppLovin 10.3.4
  • پشتیبانی از UnityAds 3.7.5
  • پشتیبانی از AdMob 20.4.0
  • پشتیبانی از AdColony 4.6.5
  • بهبود و رفع مشکلات جزئی

  v2.1.3 - 2021/07/21

  • استفاده از نسخه 4.7.2 تپسل
  • اضافه‌شدن قابلیت نمایش تبلیغ NativeVideo تپسل
  • اضافه شدن قابلیت نمایش Pre-roll ad
   • اضافه‌شدن متد TapsellPlus.getVastTag
  • اضافه‌شدن بنر استاندارد به AdColony
  • اضافه‌شدن بنر آنی به Chartboost
  • پشتیبانی از AdMob نسخه‌ی 20.2.0

  بروزرسانی ادموب نیاز به تغییراتی در پیاده‌سازی دارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش اضافه‌کردن شبکه‌های تبلیغاتی مراجعه کنید

  • پشتیبانی از chartboost 8.2.1
  • پشتیبانی از AppLovin 10.3.1
  • پشتیبانی از UnityAds 3.7.4

  v2.1.2 - 2021/06/07

  • استفاده از نسخه‌ی ۴.۷.۱ تپسل
  • رفع برخی مشکلات جزئی
  • حذف همه‌ی دسترسی‌ها به جز دسترسی اینترنت
  • استفاده از کلاس TapsellPlusAdModel به جای String در آرگومان ورودی کالبک response در درخواست تبلیغ (مستندات مربوط به هر نوع تبلیغ مطالعه شود)

  v2.1.0 - 2021/05/10

  v1.2.6 - 2021/05/04

  v1.2.3-rc4 - 2021/1/02

  v1.2.2 - 2020/12/07

  • رفع برخی مشکلات مربوط به GDPR
  • استفاده از نسخه 4.6.2 تپسل

  v1.2.1 - 2020/11/22

  • رفع برخی مشکلات
  • استفاده از نسخه 4.6.0 تپسل
  • افزودن قابلیت نمایش تبلیغ همسان AdMob

  v1.1.3 - 2020/8/11

  • رفع برخی مشکلات
  • استفاده از نسخه 4.5.0 تپسل

  v1.1.1 - 2020/1/21

  • رفع مشکل user-agent
  • استفاده از نسخه 4.4.1 تپسل

  v1.1.0 - 2020/1/12

  • بهبود کار با تردها
  • استفاده از نسخه 4.4.0 تپسل
  • استفاده از consumer proguard

  v1.0.12 - 2019/12/02

  • ConsentDialog برطرف کردن مشکل
  • برطرف کردن خطاهای گزارش شده