پلتفرم اندروید تپسل پلاس

 • Version
  v 1.2.3-rc4
 • Release Date


  تغییرات نسخه‌ها:

  v1.2.3-rc4 - 2021/1/02

  v1.2.2 - 2020/12/07

  • رفع برخی مشکلات مربوط به GDPR
  • استفاده از نسخه 4.6.2 تپسل

  v1.2.1 - 2020/11/22

  • رفع برخی مشکلات
  • استفاده از نسخه 4.6.0 تپسل
  • افزودن قابلیت نمایش تبلیغ همسان AdMob

  v1.1.3 - 2020/8/11

  • رفع برخی مشکلات
  • استفاده از نسخه 4.5.0 تپسل

  v1.1.1 - 2020/1/21

  • رفع مشکل user-agent
  • استفاده از نسخه 4.4.1 تپسل

  v1.1.0 - 2020/1/12

  • بهبود کار با تردها
  • استفاده از نسخه 4.4.0 تپسل
  • استفاده از consumer proguard

  v1.0.12 - 2019/12/02

  • ConsentDialog برطرف کردن مشکل
  • برطرف کردن خطاهای گزارش شده