پلتفرم اندروید تپسل

 • Version
  v 4.6.5
 • Release Date


  تغییرات نسخه‌ها:

  v4.6.5 - 2021/05/04

  v4.6.3-rc5 - 2021/1/02

  v4.6.2 - 2020/12/07

  • رفع برخی مشکلات

  v4.6.1 - 2020/11/28

  • حل مشکل manifest برخی اپلیکیشن‌ها

  v4.6.0 - 2020/11/17

  • حذف متودهای deprecate شده‌ی initialize
  • رفع مشکلات گزارش شده

  v4.5.0 - 2020/2/17

  • تغییر api در VAST (preroll)
  • تغییر در نسخه gson و حل مشکل بیلد

  v4.4.3-beta - 2020/1/28

  • استفاده از کتابخانه‌های image loader

  v4.4.2 - 2020/1/26

  • برطرف کردن کرش در صورت init نشدن sdk

  v4.4.1 - 2020/1/21

  • رفغ برخی از ایرادات

  v4.4.0 - 2020/1/11

  • بهبود کار با تردها

  v4.4.0-beta - 2019/12/16

  • بهبود کار با تردها
  • بهبود عملکرد تبلیغان آنی و جایزه‌ای
  • تغییر api تبلیغات جایزه‌ای و آنی
  • حل مشکلات اندروید ۱۰
  • حل مشکل تبلیغات کش شده
  • سایر بهبودهای جزئی