راه اندازی تپسل در اندروید

جهت استفاده از تپسل ابتدا لازم هست مطابق مراحل زیر تپسل را به پروژه اضافه کنید.

تنظیمات Gradle

خطوط زیر را به فایل build.gradle کل پروژه در قسمت allprojects -> repositories اضافه کنید.


mavenCentral()

// for v4.6.3-rc5 and before
// maven {
//  url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven'
//}

خط زیر را به فایل build.gradle ماژول برنامه در قسمت dependencies اضافه کنید.

  implementation 'ir.tapsell.sdk:tapsell-sdk-android:4.7.4'

با کمک پراکسی gradle را sync کنید تا تپسل به پروژه اضافه شود.

راه‌اندازی تپسل

در کلاس application باید تپسل را راه‌اندازی کنید.

import ir.tapsell.sdk.Tapsell;
...
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  Tapsell.initialize(application, TAPSELL_KEY);
}
 • از نسخه‌ی 4.6.0 به بعد، راه‌اندازی تپسل تنها می‌تواند از طریق کلاس application صورت بگیرد.

  برای آشنایی با کلاس اپلیکیشن می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید.

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که در پنل تپسل ساخته میشود متفاوت است و میتوانید از پنل کپی کنید.

تنظیمات proguard

تنظیمات مربوط به proguard در این فایل قرار دارد.

اکنون می‌توانید با توجه به نیاز خود و توضیحات به هر نوع تبلیغ، تبلیغ مورد نظر را نمایش دهید.

دسترسی‌ها

کتابخانه‌ی تپسل به جز اینترنت و WAKE_LOCK دسترسی دیگری از کاربر نمی‌گیرد. امّا به منظور بهبود عملکرد کتابخانه برای نمایش تبلیغات متناسب با هر کاربر می‌توانید دسترسی زیر را به اپلیکیشن خود اضافه نمایید. همچنین می‌بایستی دسترسی در زمان اجرا برای این مورد را نیز از کاربر بگیرید.

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

این دسترسی صرفا برای دریافت Network Type کاربر بوده و استفاده‌ی دیگری از آن نمی‌شود. در صورتی که با اضافه کردن این دسترسی قصد انتشار اپلیکیشن خود در پلی استور را دارید می‌بایستی Privacy Policy خود را تغییر دهید. (می‌توانید از این لینک کمک بگیرید).

در صورتی که از نسخه‌های قبل از ۴.۶.۵ استفاده می‌کنید و قصد گرفتن این دسترسی را ندارید می‌توانید با افزودن تکه کد زیر به فایل AndroidManifest.xml آن را حذف نمایید (در نسخه‌های ۴.۶.۵ به بعد این دسترسی به طور پیش‌فرض وجود ندارد و نیازی به حذف کردن آن نیست).

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"
	tools:node="remove" />

تنظیمات Network Security Configuration

در صورتی که اپلیکیشن شما درخواست‌های http ارسال می‌کند، در مسیر res/xml پروژه‌ی خود یک فایل به نامnetwork_security_config.xml بسازید.

 • اگر تمام ارتباطات اپلیکیشن شما از طریق پروتوکل http برقرار می‌شود، خطوط زیر را به فایل network_security_config.xml اضافه کنید:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
 <base-config cleartextTrafficPermitted="true">
  ...
 </base-config>
</network-security-config>
 • اگر اپلیکیشن شما به تعداد محدودی از domainها بسته‌های http ارسال می‌کند، خطوط زیر را به فایل network_security_config.xml اضافه کنید:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
 <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
  <domain includeSubdomains="true"><!—your subdomain--></domain>
 </domain-config>
</network-security-config>

در آخر به تگ application در فایل AndroidManifest.xml اپلیکیشن خود، attribute android:networkSecurityConfig را مطابق خطوط زیر اضافه کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest>
  <application 
    android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config">
  </application>
</manifest>

و در صورت وجود attribute زیر در تگ application در AndroidManifest.xml آن را حذف کنید:

<application
     android:usesCleartextTraffic="true">