راه اندازی تپسل در اندروید

جهت استفاده از تپسل ابتدا لازم هست مطابق مراحل زیر تپسل را به پروژه اضافه کنید.

تنظیمات Gradle

خطوط زیر را به فایل build.gradle کل پروژه در قسمت allprojects -> repositories اضافه کنید.

maven {
    url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven'
}

خط زیر را به فایل build.gradle ماژول برنامه در قسمت dependencies اضافه کنید.

    implementation 'ir.tapsell.sdk:tapsell-sdk-android:4.5.0'

با کمک پراکسی gradle را sync کنید تا تپسل به پروژه اضافه شود.

مقداردهی اولیه

در کلاس application باید تپسل را راه‌اندازی کنید.

import ir.tapsell.sdk.Tapsell;
...
public void onCreate() {
    super.onCreate();
    Tapsell.initialize(application, TAPSELL_KEY);
}

برای آشنایی با کلاس اپلیکیشن می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید.

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که در پنل تپسل ساخته میشود متفاوت است و میتوانید از پنل کپی کنید.

تنظیمات proguard

تنظیمات مربوط به proguard در این فایل قرار دارد.

اکنون می‌توانید با توجه به نیاز خود و توضیحات به هر نوع تبلیغ، تبلیغ مورد نظر را نمایش دهید.